DORPSVISIE

RESULTATEN ENQUETE 2023



In januari 2023 is er onder alle inwoners van Noordgouwe / Schuddebeurs een uitgebreide enquête verspreid rondom een 11-tal thema's:

1.  Imago7.  Bedrijven
2.  Gemeenschap - Sociaal domein8.  Relatie met omgeving
3.  Wonen9.  Toerisme
4.  Voorzieningen10. Milieu en leefomgeving                   
5.  Buitenruimte11.  Energietransitie
6.  Verkeer 

 

In de enquête zijn bij ieder thema drie open vragen gesteld, namelijk: 

  1.  Wat gaat er goed volgens jou?
  2.  Wat zou er beter kunnen?
  3.  Hoe zou dat gerealiseerd kunnen worden?

Na een overweldigende respons zijn alle resultaten gegroepeerd, uitgewerkt en samengevat.

Deze samenvattingen staan hieronder. Klik op een thema (blauwe tekst) en de bijbehorende samenvatting opent zich.


Thema 1:  imago, een samenvatting



De kernen Noordgouwe / Schuddebeurs worden gekarakteriseerd als mooi, rustig, ruimtelijk opgezet en landelijk gelegen. Beide kernen hebben een grote cultuurhistorische waarde, waarbij Noordgouwe bekend staat als karakteristiek Zeeuws ringdorp en Schuddebeurs als de groene enclave met historische buitenplaatsen.
De kernen liggen te midden van een agrarisch gebied omsloten door oorspronkelijke binnendijken, de polder Noorgouwe vormend.

De inwoners van Noordgouwe / Schuddebeurs zijn in het algemeen bijzonder tevreden over de waarden van hun woonomgeving en verlangen daarin weinig verandering. Wel is er behoefte om deze waarden meer te delen met buitenstaanders om daarmee (dag-)toeristen te trekken en zo mogelijk nieuwe inwoners.

Noordgouwe wordt door de rust, de beperkte activiteiten en het lage voorzieningenniveau door buitenstaanders mogelijk aangeduid als wat achtergebleven, terwijl Schuddebeurs juist door haar vele nieuwbouwwoningen als vooruitstrevender te boek staat, maar ook wel weer als erg ingetogen.
Waarden

Mooi, rustig, ruimtelijk opgezette dorpskernen
Cultuur historische waarden
Noordgouwe: Karakteristiek ringdorp
Schuddebeurs: Groene enclave met historische buitenplaatsen
Oorspronkelijke polder Noordgouwe

Verbetervoorstellen

Meer bekendheid geven aan de (kern-)waarden van Noordgouwe / Schuddebeurs, dmv artikelen in kranten, vermeldingen op externe websites, eigen website inhoud geven

Thema 2:   Gemeenschap (sociaal domein), een samenvatting


Thema 3:  Wonen, een samenvatting


Thema 4:  Voorzieningen, een samenvatting


Thema 5:  Buitenruimte, een samenvatting


Thema 6:  Verkeer, een samenvatting


Thema 7:  Bedrijven, een samenvatting


Thema 8:  Relatie met de omgeving, een samenvatting


Thema 9: Toerisme, een samenvatting


Thema 10:  Milieu en Leefomgeving, een samenvatting


Thema 11:  Energietransitie, een samenvatting