ONZE VISIE

Dorpsvisie Noordgouwe / SchuddebeursDe ontwikkeling van de dorpsvisie verloopt volgens de volgende stappen. In de eerste stap wordt er een enquête gehouden onder de bewoners van Noordgouwe en Schuddebeurs. Bovendien worden de enquêteresultaten verwerkt en samengevat. Deze samenvattingen worden mbv de website gecommuniceerd met alle bewoners en stakeholders. In de stap daarna wordt een eerste ambitie uitgewerkt voor de belangrijkste Thema s. Vervolgens worden concrete projecten geformuleerd. Hierbij zullen zowel de bewoners betrokken zijn als stakeholders als gemeente S&D en andere partijen.

Inventarisatie Ambities Kansen Projecten   Realisatie
Ophalen input bij Burgers tbv:
• Wat gaat goed?
• Wat kan beter?
• Indicatieve oplossing
Missie
Visie
• Op hoog niveau de gewenste karakteristieken beschrijven van de kernen Noordgouwe / Schuddebeurs
Van Inventarisatie en Ambities naar Kansen
• Inhoud geven aan de “droom”, op basis van de wensen van de burgers en de gedefinieerde Visie
Van Kansen naar concrete projecten: • Definiëren van concrete haalbare projecten voor de korte en de langere termijn   Uitvoering van de gedefinieerde projecten
Middel: • Digitaal platform • Stickeractie  
Met ondersteuning van extern Adviesbureau Met ondersteuning van extern adviesbureau en Projectleider van de Gemeente S-D   Onder leiding van Stuurgroep waarin zitting hebben:
• WG Dorpsvisie
• Dorpsraad
• Gemeente-S-D